Predaj 33.ročníka zážitkových táborov CK CEVARM sa rozbehol :)

Milí priatelia,

predaj 33. ročníka zážitkových táborov CEVARM sa rozbehol, ak ste si svoj tábor ešte neobjednali, termín si môžete rezervovať odoslaním prihlášky a úhradou minimálneho rezervačného poplatku - zálohy 50€.

Doplatok uhradíte až  mesiac pred nástupom

Aj v tomto roku môžete využiť zľavy za skorý nákup, zľavy pre majiteľov karty CEVARM ( absolventov 3 táborov CK CEVARM) ,súrodenecké zľavy a príspevok na rekreačný poukaz od zamestnávateľa.

Katalóg v tlačenej forme z dôvodu šetrenia prírody nevydávame, prehľad táborov nájdete na www.cevarm.sk

Profesionálne a s láskou sme pre Vás aj v tomto roku pripravili zážitkové tábory  Prázdniny na ranči (9-17r) na 11 alebo 8 dní,  Teenage camp (12-18r) na 12 dní,  Crazy camp Kubrica  (7-15r) na 10 alebo 8

dní, Fanlandia  (7-16r) na 10 dní  alebo týždenné turnusy  Denný tábor CEVARM  v Bratislave (6-12r).  

 

Rezervácie vybavíte na www.cevarm.sk , info@cevarm.sk , 0905 605 998.  

 

V novom roku Vám želáme veľa zdravia, pohody  a skvelé zážitky v mravčích táboroch CK CEVARM:)

Váš mravec CEVARM