Podmienky prijatia do CEVARM tímu:

HLAVNÝ VEDÚCI

Vek od 23 rokov, zodpovednosť, tvorivosť, skúsenosti s prácou s deťmi, schopnosť riadiť
kolektív. Odmenou je zdarma poskytnutá strava, ubytovanie, doprava + finančná odmena

7 dňový pobytový tábor - odmena od 175 - 200 eur
10 dňový pobytový tábor - odmena od 230 - 280 eur


VEDÚCI ODDIELU

Vek od 20 rokov, zodpovednosť, tvorivosť, skúsenosti s prácou s deťmi. Odmenou je zdarma
poskytnutá strava, ubytovanie, doprava + finančná odmena.

5 dňový denný tábor v BA - odmena od 100 - 150 eur
7 dňový pobytový tábor - odmena od 100 - 140 eur
10 dňový pobytový tábor - odmena od 150 - 200 eur


ZDRAVOTNÍK

Ukončená SZŠ, 3. ročník LF alebo školenie SČK na poskytovanie prvej pomoci. Odmenou je
zdarma poskytnutá strava, ubytovanie, doprava + finančná odmena.

7 dňový pobytový tábor - odmena od 100 - 140 eur
10 dňový pobytový tábor - odmena od 150 - 200 eur

ŽIADOSŤ o prácu v tábore CK CEVARM

Si nefajčiar? Nie Áno
V tábore chcem pracovať ako: hlavný vedúci oddielový vedúci zdravotník
Rodinný stav: slobodný ženatý/vydatá rozvedený
Máš školenie SČK na poskytovanie prvej pomoci? Áno Nie
Si ochotný/á venovať čas predtáborovej príprave programu? Áno Nie
Môžeš sa v apríli zúčastniť školenia vedúcich? (predposledný alebo posledný víkend) Áno Nie

Pozvánku na školenie zašleme záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky na prácu.

Z nášho tímu…

Inga-Pippi

Zdeno

Lucka

Maroš

Zuzka

Eňa

Baška

Dano

Chires

Kika

Martin

Oliver

Sisa

Zuzana

Adka