FAQ - často kladené otázky

Čo si zobrať do tábora?

Povinná výbava:

 • Šiltovka alebo šatka
 • Spodná bielizeň a ponožky  
 • Pyžamo
 • Tričká s dlhými  a krátkymi rukávmi
 • Nohavice krátke a dlhé
 • Teplý sveter/mikina
 • Letná vetrovka
 • Športové oblečenie- tepláky
 • Pršiplášť
 • Plavky – ak je v programe kúpanie
 • Prezuvky do chaty
 • Športová obuv (tenisky)
 • Nepremokavá obuv ( turistické topánky)
 • Uteráky
 • Hygienické potreby (zubná kefka, pasta, mydlo v púzdre, hrebeň,krém na opaľovanie, repelent)
 • Baterka
 • Slnečné okuliare
 • Písacie potreby, farbičky
 • Malý ruksak na výlety
 • 0,5 l plastová fľaša na vodu


Doporučená výbava:

 • Malý hudobný nástroj, doplnky alebo oblečenie na karneval a večerný program
 • Zoznam  vecí označených menom, značkou (deti si často svoje veci nepoznajú)
 • Vreckové 
  • Doporučujeme odovzdať  pri nástupe do úschovy vedúcemu, v peňaženke detí doporučujeme  ponechať  2-3€.  Z „táborového trezoru“ si deti  denne vyzdvihnú časť vreckového. S malými deťmi nakupuje vedúci, o výdavkoch vedie evidenciu
 • Mobil
  • Na telefonovanie do tábora/z tábora je vyhradený čas 13,30 – 14,30  keď  neprebieha program. V inom čase sú telefóny detí uložené „v táborovom trezore“.V prípade zdravotných alebo iných problémov  Vás bude vedúci tábora kontaktovať bezodkladne.
Ako sa prihlásiť do tábora?

Ak ste našim dlhoročným klientom, alebo nás poznáte z odporúčaní kamarátov a známych, viete, že na naše služby je stopercentné spoľahnutie. Ak si tábory CEVARM vyberáte prvý raz, ponúkame vám záruku profesionálneho a perfektného zabezpečenia starostlivosti o vaše deti. Prihlásite sa jednoducho:

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY TÁBOROV

 • priamo na našej internetovej stránke www.cevarm.sk
 • stiahnite si náš katalóg z našej stránky www.cevarm.sk
 • z nášho tlačeného farebného katalógu Tábory CEVARM (ak ste ho nedostali poštou, požiadajte nás oň e-mailom na info@cevarm.sk alebo telefonicky na 0944 419 524, radi Vám ho zašleme)

UROBTE OBJEDNÁVKU/REZERVÁCIU /Rezervácia platí 7 dní./
 • telefonicky 0944 419 524, 0905 605 998,
 • na webe www.cevarm.sk,
 • e-mailom info@cevarm.sk,
 • osobne v kancelárii CK CEVARM, Smrečianska 15, 811 05 Bratislava 1


Z CK CEVARM DOSTANETE PRIHLÁŠKU A MATERIÁLY DO TÁBORAVYPLŇTE PRIHLÁŠKU A ZAPLAŤTE ZA TÁBOR DO 7 DNÍ

 • PRIHLÁŠKU vyplňte, vypíšte služby o ktoré máte záujem (doprava, poistenie, tričko, zľavy…).
 • ORIGINÁL PRIHLÁŠKY a DOKLAD O ZAPLATENÍ tábora alebo zálohy zoskenované odmailujte, pošlite, alebo prineste do CK CEVARM do 7 dní. Kópiu prihlášky si necháte pre seba.
 • Ak pri platbe cez internetbanking nemáte doklad o úhrade, stačí, ak si v CK za pár dní overíte, či platba nabehla.
 • Za tábor môžete platiť :celú cenu alebo zálohu (50% ceny, minimálne 50 eur )
 • podľa možností svojej peňaženky môžete platiť aj na 2-3 splátky
 • Celá cena tábora musí byť doplatená do 30 dní pred nástupom do tábora.SPÔSOB PLATBY:

 • poštovou poukážkou na adresu CK CEVARM , Smrečianska 15, 811 05 Bratislava 1  
 • osobne v CK CEVARM
 • vložením hotovosti alebo úhradou cez internetbanking na účet IBAN SK20 1100 0000 0029 2582 6858 (Tatrabanka)

NEZABUDNITE UVIESŤ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

 • meno dieťaťa (do správy pre adresáta v príkaze do banky alebo na poštovú poukážku typu H )
 • kód tábora ako variabilný symbolOd akého veku viem dieťa prihlásiť do tábora?

Tábory organizujeme pre deti od 6 do 18 rokov veku dieťaťa.

Aký je spôsob dopravy do tábora?

Zabezpečujeme kompletné služby vrátane dopravy do táborov. Dobrava je možná aj individuálna.

CESTUJETE VLASTNOU DOPRAVOU ?

 • Pokyny, kedy treba prísť do tábora, o koľkej treba deti prevziať aj adresu tábora nájdete v Informáciách o príslušnom tábore, ktorý dostanete z CK CEVARM spolu s prihláškou
 • Stratili ste Informácie o tábore ? Volajte mravčiu centrálu: 0905 605 998, 0944 419 524 alebo nám pošlite e-mail na info@cevarm.sk

Pri nástupe do tábora odovzdáte vedúcemu :

 • Kópiu  kartičky poistenca
 • Zdravotné prehlásenie - tlačivo, ktoré ste dostali z CK CEVARM s prihláškou

 

CESTUJETE DOPRAVOU CK CEVARM  ?

 • Miesto a čas odchodu nájdete v Informáciách, ktoré ste dostali z CK CEVARM spolu s prihláškou
 • Stratili ste Informácie o tábore ?  Volajte mravčiu centrálu: 0905 605 998, 0944 419 524 alebo nám pošlite e-mail na info@cevarm.sk
 • Na miesto odchodu sa dostavte 30 min pred plánovaným časom odchodu
 • Pri nástupe do autobusu/vlaku odovzdáte vedúcemu :Kópiu  kartičky poistenca
 • Zdravotné prehlásenie - tlačivo, ktoré ste dostali z CK CEVARM s prihláškou
 • Nástupné miesto na autobusovú dopravu v Bratislave (ak nie je v pokynoch uvedené inak) : veľké parkovisko za športovou halou Mladosť – prístup od Kauflandu, za križovatkou Bajkalská – Trnavská cesta
 • Iné nástupné miesta v Bratislave alebo po trase nájdete v Informáciách o tábore
 • Autobusy sú označené žltým plagátom CK CEVARM + názov tábora

NÁSTUPNÉ MIESTO V BRATISLAVE:

 •  GPS: 48.163957, 17.143244

Nachádza sa v tábore aj zdravotník?
Do táborov zabezpečujeme aj zdravotníka na poskytnutie prvej pomoci, hlavného vedúceho a na každých 8-15 detí vedúcich oddielov.
Aké poistenie je počas tábora zabezpečené?

PODMIENKY CESTOVNÉHO POISTENIA pre účastníkov domácich zájazdov

Poistené osoby

Poistený je každý účastník zájazdu, ak mu bola vystavená poistná zmluva. Poistený môže byť aj cudzí štátny príslušník, pokiaľ je riadnym účastníkom zájazdu a miesto konania zájazdu nie je v krajine, kde je cudzí štátny príslušník prihlásený k trvalému pobytu alebo kde je cudzí štátny príslušník účastníkom verejného zdravotného poistenia.

Územná platnosť poistenia

 • Slovenská republika

Sadzobník poistného

 • dospelé osoby od 15 rokov 1,00 € za deň
 • deti do 15 rokov 0,50 € za deň

Predmet a rozsah poistenia

 • poistenie batožiny
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 • úrazové poistenie
 • poistenie storna zájazdu
 • poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
 • poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii

Pre uvedené poistenia platia Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov VPPCPUZ/1116 (ďalej len „VPPCPUZ/1116“).

poistenie batožiny

Poistenie kryje škody, ktoré vznikli poistenému na poistených veciach poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou počas trvania poistenia. Poistná suma (maximálna výška náhrady škody) je 1.000 € , max. však 350 € / 1 vec , spoluúčasť 15€ , z toho:
v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia, straty poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil počas cesty a pobytu je poistná suma 500 €, max. 175 € / 1 vec, pričom ide o sublimit k poistnej sume

Poistený sa bude podieľať na poistnom plnení pri každej poistnej udalosti sumou 15 € (spoluúčasť). Spoluúčasť odpočíta poisťovateľ pri každej poistnej udalosti zo sumy poistného plnenia, ktorú má vyplatiť poistenému. Vylúčenia z poistenia batožiny sú uvedené v časti C čl. 4 VPPCPUZ/1116 - info Vám na požiadanie zašleme z CK.

poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie kryje škody, ktoré spôsobil poistený poškodenému na zdraví, živote alebo na majetku . poisťovateľ kryje škody na zdraví maximálne do výšky 100.000 € a škody na majetku maximálne do výšky 35.000 € . Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré poistený spôsobil pri výkone povolania, vedením motorového vozidla a na požičaných veciach.

Vylúčenia z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu sú uvedené v časti D čl. 3 VPPCPUZ/1116 - info Vám na požiadanie zašleme z CK.

úrazové poistenie

Poistenie kryje škody:

 • smrť v dôsledku úrazu do výšky 7.000 €
 • trvalé následky úrazu do výšky 14.000 € .

Vylúčenia z úrazového poistenia sú uvedené v časti E čl. 8 VPPCPUZ/1116 - info Vám na požiadanie zašleme z CK.

poistenie storna zájazdu

Z poistenia storna zájazdu má poistený právo na úhradu stornopoplatku, príp. jeho časti, ktorý mu vyúčtuje cestovná kancelária v zmysle zmluvy o obstaraní zájazdu alebo na úhradu poplatku za zmenu termínu vopred objednanej dopravy, ak táto doprava bola súčasťou ceny za zájazd, a to v prípade, že poistený stornoval zájazd z nasledovných dôvodov:

 • akútna choroba poisteného alebo jeho blízkej osoby
 • úraz poisteného alebo jeho blízkej osoby
 • hospitalizácia poisteného alebo jeho blízkej osoby
 • smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby
 • akútna choroba, úraz alebo hospitalizácia maloletého dieťaťa
 • nedobrovoľná strata zamestnania poisteného
 • živelná udalosť
 • vznik škody v dôsledku vody z vodovodných zariadení
 • škoda spôsobená poistenému trestným činom tretej osoby
 • pri individuálnej doprave počas cesty vážna dopravná nehoda, živelná udalosť, štrajk, trestný čin tretej osoby, a to pokiaľ znemožňujú poistenému pokračovať v ceste

Poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške 80% stornopoplatku, v prípade hospitalizácie poisteného alebo jeho blízkej osoby trvajúcej viac ako 3 dni nepretržite vo výške 90% stornopoplatku, v prípade smrti poisteného alebo jeho blízkej osoby 100% stornopoplatku, maximálne však: 1000 € / osoba, spolu max. 3.000 €.

Vylúčenia z poistenia storna zájazdu sú uvedené v časti F čl. 3 VPPCPUZ/1116 - info Vám na požiadanie zašleme z CK.

poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb

Ak počas zájazdu došlo k úmrtiu poisteného, alebo ak sa poistený vrátil zo zájazdu pred jeho plánovaným ukončením z dôvodu jeho akútnej choroby, úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu alebo že poistenému počas zájazdu zomrela blízka osoba, alebo že počas zájazdu blízka osoba poisteného, ktorá nevycestovala s poisteným, bola hospitalizovaná v dôsledku akútnej choroby alebo úrazu ohrozujúceho jej život, alebo že počas zájazdu nastala živelná udalosť, ktorá spôsobila škodu na majetku poisteného a vyžaduje si jeho návrat, poisťovateľ uhradí poistenému alebo v prípade jeho úmrtia jeho blízkym osobám:

 • nevyhnutné cestovné náklady spojené s predčasným návratom zo zájazdu do výšky 350 € / osoba , spolu max. 1.400 €
 • nečerpané služby, ktoré sa vypočítajú ako základná cena služieb (t.j. cena za ubytovanie a stravu) za ten počet nocí, o ktoré sa vrátil poistený zo zájazdu skôr do výšky 700 € / osoba , spolu max. 2.800 €.

Vylúčenia z poistenia predčasného návratu a nečerpaných služieb sú uvedené v časti G, ods. IV, čl. 2 VPPCPUZ/1116.

poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii

Z poistenia nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii má poistený právo na úhradu nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so záchrannou činnosťou vykonanou zamestnancami miestne príslušnej záchrannej služby, pokiaľ došlo k poistnej udalosti mimo územia Slovenskej republiky, pričom ak nastane smrť poisteného alebo sa poistený dostane do tiesňovej situácie Union poisťovňa uhradí nevyhnutné náklady s výnimkou nákladov hradených z verejného zdravotného poistenia alebo nákladov hradených z poistenia liečebných nákladov v zahraničí za:

 • vyhľadávanie osoby (pátranie),
 • vyslobodzovanie osoby,
 • prepravu z miesta zásahu do miesta odvozu poisteného dopravnou zdravotnou službou alebo do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia,
 • prepravu telesných pozostatkov z miesta zásahu do miesta odvozu telesných pozostatkov dopravnou zdravotnou službou.

Poistná suma je 20.000 € .

Časová platnosť poistenia

 1. Poistenie storna zájazdu začína nasledujúcim dňom po dni objednania zájazdu, za podmienky, že v deň objednania zájazdu bolo zároveň uhradené poistné a končí okamihom nástupu na zájazd. Podmienkou účinnosti poistenia je, že poistné bolo zaplatené najneskôr v deň prihlásenia sa na zájazd. V prípade, že poistenie storna zájazdu bolo dojednané neskôr ako v deň objednania zájazdu (uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu), poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie.
 2. Ostatné druhy poistenia sú účinné od nástupu na zájazd až do ukončenia zájazdu.

Nástupom na zájazd sa rozumie:

a) pri doprave organizovanej cestovnou kanceláriou - príchod poisteného v deň určený cestovnou kanceláriou na spoločné zoradisko určené cestovnou kanceláriou,

b) pri individuálnej doprave - vycestovanie priamou cestou z miesta bydliska poisteného do miesta konania zájazdu podľa ponukového katalógu cestovnej kancelárie alebo jemu na roveň postaveného ponukového listu, ak bolo za toto obdobie zaplatené poistné.

Ukončením zájazdu sa rozumie:

a) pri doprave organizovanej cestovnou kanceláriou - vystúpením z dopravného prostriedku, ktorým bola vykonaná organizovaná doprava zájazdu, v mieste určenom cestovnou kanceláriou ako výstupisko pre príslušného poisteného po ukončení zájazdu,

b) pri individuálnej doprave - pricestovanie priamou cestou z miesta konania zájazdu podľa ponukového katalógu resp. jemu na roveň postaveného ponukového listu do miesta bydliska poisteného.Ako získam zákaznícku kartu CEVARM?

Využite zákaznícku kartu CEVARM

Ako každá dobrá firma aj CEVARM cestovná kancelária pre deti už dlhé roky poskytuje svojim klientom
zákaznícku kartu a z nej vyplývajúce zľavy.
Zákaznícka karta CEVARM je neprenosná, môže ju využiť iba jej majiteľ.
Majiteľom karty CEVARM sa stáva automaticky každý absolvent troch táborov.
Kartičky posiela CEVARM absolventom troch táborov na požiadanie alebo spolu s novým katalógom.


Súrodenecká zľava

Výhody majiteľa karty CEVARM môžu využiť aj súrodenci ( súrodenecká zľava ).
Súrodenci nemusia byť prihlásení na spoločný tábor, každý si môže vybrať tábor podľa svojej chuti: )


Ako si môžem uplatniť zákaznícku kartu CEVARM?

Zľavy vyplývajúce z karty CEVARM nie sú nárokovateľné.
Každú zľavu si objednávateľ tábora musí uplatniť v zmluve ( prihláške do tábora ), ktorú dostane z CK CEVARM.
V prihláške vyznačí služby ktoré objednáva a Cenu pre majiteľa karty CEVARM.
Pri úhrade tábora alebo zálohy minimálne 50€ do 31.3, si môže vyznačiť a uplatniť vyššiu zľavu uvedenú ako Cena pre majiteľa karty CEVARM do 31.3
K uplatneniu zľavy nie je potrebné preukázať sa zákazníckou kartou.
Kancelária CK CEVARM po zaregistrovaní prihlášky podmienku absolvovania troch táborov preverí v databáze.

Aké sú možnosti úhrady splátky?

Klientom umožnujeme úhradu tábora na 3 splátky.

Minimálna záloha je 50€ , druhá splátka podľa dohody a Vašich možností. Doplatok - celá suma musí byť uhradená do 30 dní pred nástupom do tábora.