Minulý rok si deti na večerný program vymysleli zábavnú choreografiu. Uvidíme, čím prekvapia tento rok. Môžete sa inšpirovať.