Na školení si táboroví vedúci nacvičili aj BATY BATY. Máte sa na čo tešiť!