Využite zákaznícku kartu CEVARM

Ako získam kartu CEVARM ?

Ako každá dobrá firma aj CEVARM cestovná kancelária pre deti  už dlhé roky  poskytuje svojim klientom zákaznícku kartu a z nej vyplývajúce zľavy.

Zákaznícka karta CEVARM je neprenosná, môže ju využiť iba jej majiteľ.

Majiteľom karty CEVARM sa stáva automaticky každý absolvent  troch táborov.

Kartičky posiela CEVARM  absolventom troch táborov na požiadanie alebo spolu s novým katalógom.

Súrodenecká zľava

Výhody majiteľa karty CEVARM môžu využiť aj súrodenci ( súrodenecká zľava ).

Súrodenci nemusia byť prihlásení na spoločný tábor, každý si môže vybrať tábor podľa svojej chuti :)

Ako si môžem uplatniť zákaznícku  kartu CEVARM?

Zľavy vyplývajúce z karty CEVARM nie sú nárokovateľné.

Každú zľavu si objednávateľ tábora musí uplatniť v zmluve ( prihláške do tábora ), ktorú dostane z CK CEVARM.

V prihláške  vyznačí  služby ktoré objednáva  a Cenu pre majiteľa karty CEVARM.

Pri úhrade tábora alebo zálohy minimálne 50€  do 31.3, si môže vyznačiť a uplatniť vyššiu zľavu uvedenú ako Cena pre majiteľa karty CEVARM do 31.3

K uplatneniu zľavy  nie je potrebné preukázať sa zákazníckou kartou.

Kancelária CK CEVARM po zaregistrovaní prihlášky podmienku absolvovania troch táborov preverí v databáze.