Využite výhody zákazníckej karty CEVARM

Ako získam kartu CEVARM ?

Ako každá dobrá firma aj CEVARM cestovná kancelária pre deti  už 33 rokov  poskytuje svojim klientom zákaznícku kartu a z nej vyplývajúce zľavy.

Zákaznícka karta CEVARM je neprenosná, môže ju využiť iba jej majiteľ.

Majiteľom karty CEVARM sa stáva automaticky každý absolvent  troch táborov.

Šetríme životné prostredie, posledné roky už pri uplatnení výhodnej ceny pre  majiteľa karty CEVARM nie je potrebná žiadna kartička.Výhody majiteľa karty CEVARM môžu využiť aj súrodenci ( súrodenecká zľava ).

Súrodenci nemusia byť prihlásení na spoločný tábor, každý si môže vybrať tábor podľa svojej chuti :) Jedinou podmienkou uplatnenia súrodeneckej zľavy je absolvovanie táborov v tom istom roku.

Ako si uplatním zákaznícku  kartu CEVARM?

Zľavy vyplývajúce z karty CEVARM nie sú nárokovateľné.

Každú zľavu si objednávateľ tábora musí uplatniť v zmluve ( prihláške do tábora ), ktorú dostane z CK CEVARM.

V prihláške  vyznačí  služby ktoré objednáva  a Cenu pre majiteľa karty CEVARM.

K uplatneniu zľavy  nie je potrebné preukázať sa zákazníckou kartou.

Kancelária CK CEVARM po zaregistrovaní prihlášky podmienku absolvovania troch táborov preverí v databáze. 

Aktuálne až do 31.3 môžu absolventi  troch táborov a súrodenci využiť ešte vyššiu zľavu  na letné tábory  vedenú ako " cena pre majiteĺa karty CEVARM do 31.3"

Využite jedinečnú príležitosť ! Stačí, ak rezerváciu Vášho tábora potvrdíte úhradou len 50 eur a celý doplatok za objednané služby uhradíte až 30 dní pred nástupom.

Váš mravec Cevarm