Veselá Vodnícka olympiáda

Vodnícke dobrodružstvá patria v denných táboroch Cevarm k obľúbeným programom.Aj keď pôvodným úmyslom bolo prvý deň v tábore vyrábať vodnícke klobúky, zistili sme, že je to časovo dosť náročná úloha. S pomocou Mišky z mravčej centrály, ktorá nám pripravila "polotovary" sme zvolili jednoduchšiu verziu - vodnícke čelenky. Každý vodník si na svoju čelenku prikreslil rybky a nalepil zelené vodnícke vlasy.Takto vyfintení sme v parku absolvovali Vodnícku olympiádu. Spoznávali sme zvieratá vodnej ríše,lúštili vodnícku tajničku. Zábavnou  úlohou súťažiacich tímov bolo aj spoločne vyloviť rybky, preniesť vodu pomocou lyžice do malej flašky alebo vodnou striekačkou zhodiť postavenú pyramídu. A fakt bolo veselo: )

Váš mravec Cevarm