Už je to tu! zahájili sme letnú sezónu pobytových aj denných táborov CEVARM

Už je to tu ! V nedeľu sme spustili neuveriteľný 27.ročník letných táborov CK CEVARM. Sezónu letných mravčích táborov otvoril JURO so svojim tímom a úspešným programom 13-dňovej FANLANDIE. Rodičov sme potešili, že 13 dní budú mať doma prázdniny a deti, že budú mať skvelých 13 dní vo Fanlandii.

Želáme Vám všetkým plno veselých zážitkov a veľa nových táborových kamarátov.

Váš mravec Cevarm