Tábory a zákon

Prázdniny sú tu o pár dní a s nimi sa každoročne nedoriešená otázka KTO VLASTNE  MÁ OPRÁVNENIE  organizovať detské tábory ?

Dlhoročným problémom je  realita, že úrady verejného zdravotníctva sa na detské tábory pozerajú ako na zotavovacie pobyty. V  skutočnosti ale tábory spĺňajú zákonom stanovenú definíciu  zájazdu  -  možnosť organizovať zájazd - teda  aj tábor je  podľa zákona o cestovnom ruchu  prísne regulovaná a umožnená  výhradne certifikovaným cestovným kanceláriám. Taký je zákon, ale aká je realita?

Úrady verejného zdravotníctva sa pri kontrole táborov zaujímajú o formality ( zabezpečenie hygieny, pitnej vody,prevádzky a pod)  ale nezaujímajú  sa o podstatu - či má organizátor vôbec oprávnenie k organizovaniu tábora a ako si pripravuje animátorov.  Pri množstve necertifikovaných a nelegálnych " organizátorov táborov" niet divu, že sa z médií dozvedáme správy o v tábore  zneužívaných  deťoch.

Situácia je neúnosná - dnes si prakticky môže zorganizovať tábor hocikto, stačí ak sa bude tváriť ako neziskovka či občianske združenie. Okrem slabej ochrany detí  je to zo strany štátu dvojaký meter na organizátora.

Aktuálne je podľa platných zákonov  organizovanie a poskytovanie kombinácie dvoch služieb napr. strava a ubytovanie  definované ako zájazd a k organizovaniu zájazdu má podľa zákona oprávnenie výhradne  licencovaná cestovná kancelária, poistená pre prípad insolventnosti.

Podľa platného  zákona o zájazdoch teda aj detské tábory môžu organizovať a predávať len licencované cestovné kancelárie.

Cestovné kancelárie ako organizátori detských pobytov  musia spĺňať prísne kritériá na udelenie licencie k oprávneniu organizovať detské zájazdy, musia mať uhradené povinné poistenie pre prípad insolventnosti a samozrejme štátu odvádzajú  dane.

 V praxi je však nespočetné množstvo  občianskych združení a iných „nelegálnych“ organizátorov, ktorí bez povolenia tábory ( t.j.minimálne dve služby)  organizujú ,  komerčne predávajú... a neodvádzajú dane.  Stačí si  kliknúť na internet.

Zastaralá Vyhláška o zotavovacích podujatiach nerešpektuje zákon o organizácii zájazdov a stanovenú podmienku podľa ktorej  poskytovanie 2 a viacerých služieb  teda aj tábor je zájazd podliehajúci  zákonu o organizácii zájazdov.

Je to časovaná bomba, oprávnenosť organizovania táborov nelegálnymi organizátormi  nikto nekontroluje, štát prichádza o nemalé sumy na odvodoch z príjmu a rodičia o istotu, či organizátor ich tábora spĺňa bezúhonnosť a podmienky stanovené zákonom.

Podľa vyjadrenia právnika je presadenie kontroly oprávnenosti organizovania a komerčného predaja detských táborov  témou  pre šikovného poslanca.Tak uvidíme, kedy sa taký nájde: )

Váš mravec Cevarm