Šikana podnikateľov na Slovensku pokračuje  - cestovné kancelárie musia žiadať úrad verejného zdravotníctva či vôbec môžu zorganizovať zájazd pre deti

Poslanci národnej rady sú volení zástupcovia občanov Slovenskej republiky. A hoci na schôdzi národnej rady zložili sľub  "Sľubujem že svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak,
aby sa uvádzali do života." ... častokrát v zmysle svojho sľubu, na základe ktorého sa stali poslancami nepracujú.


Pred rokom, 22.2.2023  vláda schválila Novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novela mala začať platiť od 1. júna 2023, nestalo sa však tak. Jednou z najdôležitejších zmien mala byť optimalizácia procesov verejného zdravotníctva, zníženie podnikateľského zaťaženia.

Okrem iného mala byť zrušená  povinnosť organizátora predkladať úradom verejného zdravotníctva na schválenie  žiadosť na zorganizovanie  detského tábora alebo zájazdu a žiadosť mala byť nahradená povinnosťou oznamovacou..

Organizátor by podľa Novely zákona  mal iba povinnosť konanie zájazdu  nahlásiť  úradu verejného zdravotníctv do 7 dní pred jeho začiatkom.

Dnes vzniká absurdná situácia - cestovná kancelária nahlási regionálnemu úradu verejného zdravotníctva  konanie tábora - hygienici v nahlásenom termíne prídu na kontrolu- v tábore nezistia  žiadne porušenie  hygienických predpisov -  napriek tomu úradníci vyrúbia cestovnej kancelárii pokutu  s tým, že aj keď  organizovanie tábora nahlásila a dodržala všetky hygienické predpisy, namiesto žiadosti o súhlas hygienikov s konaním zájazdu konanie zájazdu iba oznámila.


V súčasnej dobe úrady verejného zdravotníctva postupujú podľa 17 rokov starej  a zastaralej vyhlášky 355/ 2007 a svojvoľne považujú aj komerčné zájazdy cestovných kancelárií za „ozdravovacie pobyty". Trvajú na svojom stanovisku že cestovné kancelárie údajne  organizujú zájazdy detí  "za účelom posilňovania zdravia a zvyšovania telesnej účastníkov".                                                                                                                                                                                            Kompetentných úradníkov nezaujíma realita a skutočné zameranie detských zájazdov  - ak by cestovná kancelária organizovala  a ponúkala zájazd  ktorého cieľom má byť  "zvyšovanie telesnej zdatnoti a posilňovanie zdravia", záujem detí o takýto " produkt" by bol  nulový.

Liečebné a ozdravovacie pobyty  sú totiž niečo úplne iné a logicky organizované vyškolenými špecialistami - v ponukách liečebných a ozdravovacích pobytov majú klienti informácie, ktoré aktívitya procedúry  zabezpečia cieľ pobytu zlepšenie zdravia a telesnej zdatnosti.

Komerčné zážitkové letné tábory -  zájazdy detí CK neorganizuje ako za čias socializmu, s budovateľskou nálepkou  "budovania zdravia a telesnej zdatnosti", majú rozhodne iný cieľ. 

Cieľom zážitkových letných táborov cestovnej kancelárie je zábava, dobrodružstvo,priateľstvo,spolupráca,empatia,kreativita,komunikácia,rešpekt a odvaha. Zábavné etapovky,náučné workshopy rozširujúce obzory a zručnosti detí, debatné večerné posedenia pomáhajúce deťom lepšie spoznať ľudí okolo seba aj samého seba. 


Pred šiestimi rokmi sa  k tejto absurdnej situácii ( že cestovná kancelária musí žiadať úrad verejného zdravotníctva o súhlas  k organizovaniu komerčného detského zájazdu) písomne vyjadril hlavný hygienik SR Ján Mikas  - uviedol, že už od roku 2018 sa pripravuje novelizácia legislatívy na úseku verejného zdravotníctva, aby v rámci znižovania administratívnej záťaže podnikateľov  zotavovacie podujatia ( aj detské tábory alebo zájazdy) nepodliehali schvaľovaniu orgánmi  verejného zdravotníctva ale aby ich organizátori mali iba oznamovaciu povinnosť.  Keď vo februári 2023 vláda schválila Novelu zákona, trochu sme si vydýchli... po mnohých rokoch, ale konečne znormálnenie administratívy.

Ako to však na Slovensku býva, zataiaľ je znormálnenie administratívnej záťaže podnikateľov v oblakoch.

Poslanci na schodzi v máji 2023 totiž  novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia neschválili  - už  rok po prijatí novely zákona čakáme, kedy nadobudne účinnosť.

Ako voliči však máme na výber -  nemusíme voliť takých poslancov, ktorí  si neplnia svoje povinnosti a neuvádzajú prijaté zákony do života. 

Váš mravec Cevarm