Rozprávka o poslušnom a neposlušnom občanovi

Prečo štátne orgány neustále umožňujú organizovať zájazdy a detské tábory neoprávneným osobám či firmám? Je to ako nekonečná rozprávka o poslušnom a neposlušnom občanovi.

Nekonečná rozprávka.

1. Štát má pre subjekty, ktoré chcú organizovať zájazdy a detské tábory vypracované  vyhlášky, smernice, zákony.... ktoré ale viac - menej nekontroluje, resp.kontroluje len subjekty, ktoré oprávnenie majú ale kvantá neoprávnených organizátorov veselo prehliada a umožňuje im "okrádať štát"


2. Prečo si štátne orgány - daňové úrady,hygienici vôbec nevšímajú "čierne podnikanie" neoprávnených osôb či firiem?

Čakajú  až sa "čiernym podnikaním"  inšpiruje aj časť oprávnených organizátorov? Prečo by vlastne oprávnený organizátor mal platiť poistenie pre prípad insolventnosti, odvádzať dane a plniť spústu povinností... keď štátu nevadía nelegálni organizátori ?

3.Nejde náhodou o porušenie práv poslušných občanov - organizátorov ? Prečo má poslušný občan postupovať vždy podľa zákonov ... keď podľa mediálne známych informácií veľká časť občanov - "čiernych organizátorov" zájazdov a detských táborov  nečinnosť štátnych kontrolných orgánov beztrestne zneužíva vo svoj prospech. 

4.Každoročne sa opakujú príspevky v mediách o vysokom percente "organizátorov" ktorí  verejne, na internete ponúkajú zájazdy a "tábory" ,pričom k tejto činnosti nemajú žiadne  oprávnenie.

 Príspevky však nevyzývajú kontrolné orgány k náprave nekalého podnikania "čiernych subjektov", ale vyzývajú len rodičov - nedávajte deti do táborov, ktorých organizátori nemajú licenciu a nie sú poistení pre prípad insolventnosti.

Prečo sa štátne orgány roky nezaujímajú o to, že v štáte prebieha verejne známe nekalé podnikanie ? Prečo sa nezaujímajú, že bezpečnosť detí ohrozuje množstvo " čiernych organizátorov" zájazdov a detských táborov?  


5. Tak ako poznáme príbeh o pohári preplnenom vodou, na konci rozprávky o poslušnom a neposlušnom občanovi  sa môže stať,  že aj  poslušní občania a daňovníci si povedia, že v tomto štáte je výhodnejšie byť občanom neposlušným.

Čo si tipnete, ako to dopadne ?

Ja si myslím, že ak sa z dôvodu  nekonania štátu -aspoň časť poslušných občanov začne správať ako občan neposlušný, t.j. aj oni začnú zájazdy organizovať na čierno bez povolení, bez odvodu daní, bez platenia poistenia... zodpovedných to možno vytrhne z letargie a konečne začnú "čiernych organizátorov" riešiť.

Veď ako vieme, hlavnou povinnosťou poslušného občana je okrem iného platiť dane, tak nech o túto lahodku  neprichádza ani občan nerešpektujúci zákony.

Váš mravec Cevarm