Pri nástupe do tábora účastníci od  10 rokov predložia negatívny RT-PCR test alebo doklad o očkovaní

Milí priatelia,čaká nás super leto, tábory budú. Oproti minulému roku je len jedna zmena.Podľa usmernenia  ÚVZ pri nástupe do tábora -pobytového aj denného musia všetci  účastníci od 10 rokov aj vedúci tábora predložiť  negatívny RT-PCR test na ochorenie COVID-19, nie starší ako 72 hodín od doručenia výsledku. Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu  neplatí  pre deti do 10 rokov veku a  zaočkované osoby

1) ktoré sú 21 - 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, ak nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky  

2) ktoré sú 21 dní - 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, ak  bola aplikovaná aj druhá dávka očkovacej látky  

3) ktoré sú 21 dní - 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19  s jednodávkovou schémou očkovacej látky   

4) ktoré sú 21 dní - 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná  do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19    

5) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

PCR testy deťom preplatí štát. Na korona.gov.sk  sa v systéme prihlasovania na PCR test  prihlásite v kolonke  „tábory“. 

Priebeh nástupu do tábora :

1) Odovzdáte Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti potvrdené lekárom + kópiu kartičky poistenca + vreckové  

2) Účastník tábora sa preukáže dokladom  o negatívnom PCR teste , alebo o očkovaní, alebo o prekonaní ochorenia COVID-19  

3) Rodičia, deti aj vedúci nastúpia na prezentáciu s prekrytými hornými dýchacími cestami  rúškom ,v tábore deti rúška nebudú používať. 

4) Počítajte  s alternatívou, že ak sa počas pobytu zistí pozitívne testovaný účastník na COVID-19 úrad verejného zdravotníctva  tábor ukončí  

5) Deťom bude pri nástupe odmeraná teplota bezkontaktným teplomerom,  pri teplote viac ako  37,2 stupňov nebudú do tábora prijaté. Rodič privezie dieťa do tábora neskôr alebo tábor zruší z dôvodu ochorenia

6) Návštevy v tábore nie sú povolené –  ani  v budove ani v areáli. Osobám, ktoré nie sú ubytované v rekreačnom zariadení a nie sú pracovníkmi zariadenia nebude umožnený vstup do zariadenia

7) Program bude zabezpečený tak, aby deti strávili čo najviac času vonku. Zdravotník bude zvýšenou mierou monitorovať  zdravotný stav detí, pri podozrení na infekciu informuje rodičov

   Tábory CEVARM Vám už 30 rokov prinášajú zábavu a nezabudnuteľné zážitky.Tešíme sa s Vami že aj v tomto roku pribudnú nové.

  váš mravec CEVARM