Predaj už 31.ročníka skvelých zážitkových táborov CEVARM sa rozbehol :)

Milí priatelia, predaj už  31. ročníka zážitkových táborov CEVARM sa rozbehol, termín si môžete rezervovať odoslaním prihlášky a úhradou zálohy 50€. Doplatok uhradíte až mesiac pred nástupom. Aj v tomto roku neváhajte využiť  príspevok na rekreačné poukazy od zamestnávateľa.

V prípade ak by bol tábor zrušený z dôvodu pandémie COVID 19,  CK CEVARM Vám garantuje 100% né a bezodkladné vrátenie uhradenej zálohy.

V našej 31.sezóne sme ekologickí, šetríme stromy, preto katalóg v tlačenej forme nebude vydaný, prehľad táborov nájdete na www.cevarm.sk

 

Rezervácie vybavíte na  www.cevarm.sk , info@cevarm.sk, 0905 605 998, 0944 419 524. Želáme Vám veľa zdravia v novom roku a skvelé zážitky v mravčích táboroch:)

Váš mravec Cevarm