Práve k vám pricválalo posledných 5 otázok rančerského kvízu

Kvíz o tábore „Prázdniny na ranči“ a ranči Haferník (3. časť)

 11. Čo má kôň na hlave, keď ho odvádzate z výbehu?

      a) ohlávku

      b) vodítko

      c) uzdičku

12.Najstaršie kone na ranči teraz sú:

      a) Hviezda a Kornel

      b) Vinky a Lejdy

      c) Lejdy a Bodka

13.Koľko rokov spolu budú mať vedúci (uvedení v správnej odpovedi na otázku č. 5) v čase I. turnusu?

      a) 157

      b) 131

      c) 160

14. Od ktorého roku funguje ranč Haferník?

      a) 1999

      b) 1997

      c) 2000

15.Ktoré informácie o obci Látky sú správne?

      a)  obec sa nachádza v okrese Detva; prvá písomná zmienka o obci pochádza  z roku 1734; v erbe obce sú 3 smreky

      b)  obec sa nachádza v okrese Zvolen; prvá písomná zmienka o obci pochádza  z roku 1743; v erbe obce je medveď

      c)  obec sa nachádza v okrese Detva; prvá písomná zmienka o obci pochádza  z roku 1764; v erbe obce sú 3 smreky

Správne odpovede na otázky 3. časti kvízu posielajte na e-mailovú adresu prazdninynaranci@gmail.com. Ak ste ešte neodpovedali ani na predchádzajúce otázky, stále máte možnosť poslať odpovede na všetkých 15 otázok, najneskôr však do 10. 5. 2022.

Víťazom bude hráč s najväčším počtom správnych odpovedí, v prípade rovnosti bodov viacerých hráčov bude výherca sľúbenej veselej farebnej odmeny vyžrebovaný na predtáborovom pracovnom stretnutí vedúcich „Prázdniny na ranči“. Správne odpovede a výherca bude zverejnený najneskôr 25. 5. 2022.

Dozkonenia : )