POZOR  zmena !!!  od 1.7.2023  má byť potvrdenie lekára pri  nástupe do tábora nahradené vyhlásením rodiča

Podľa aktuálne platnej vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je povinnosťou pre všeobecných lekárov pre deti a dorast vydávať potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti absolvovať detský tábor.

Vďaka zmene, ktorú navrhujú rezorty zdravotníctva a školstva, bude zdravotný stav dieťaťa po novom posudzovať rodič a pri nástupe do tábora predloží čestné vyhlásenie.
Obe ministerstvá sa tak snažia odľahčiť byrokraciu v prípade lekárskych potvrdení a hľadajú riešenia, ktoré budú vhodné pre pediatrov aj rodičov.

„Rodič napíše, aké lieky jeho dieťa pravidelne užíva a aké choroby má, lebo je to dôležité pre zdravotníka v tábore. Musí vedieť, že dieťa má, napríklad, astmu a pravidelne užíva inhalačné spreje,“ uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová.

V prípade, ak rodič nebude vedieť zhodnotiť zdravotný stav dieťaťa, poradí sa so svojím pediatrom.


Navrhnuté zmeny by mohli vstúpiť do platnosti od júla 2023.


Ak bude povinnosť potvrdenia lekára do tábora zo strany štátu zrušená, deti pri nástupe odovzdajú Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, vyplnené len rodičom.