POZOR  tábory ponúkajú aj podvodníci

  • Kedy je potrebné riešiť prihlásenie do letného tábora? Je v júni už neskoro?

Cestovné kancelárie tábory predávajú od januára,v máji bývali obvykle vypredané. Posledné  roky sa však objavilo  obrovské nekontrolované množstvo nových nelegálnych  „neoprávnených  organizátorov“ síce s  pestrou webstránkou, ale podnikajúcich  bez licencie, bez poistenia pre prípad insolventnosti organizátora a bez akéhokoľvek oprávnenia ku komerčnému predaju. Nelegálni "organizátori" spôsobili, že ponuka táborov je  obrovská a  nie je žiaden problém zakúpiť si tábor  v júni. Pretlak neoprávnených organizátorov však speje k situácii, že sa "musí niečo stať" aby zodpovedné úrady konečne začali nelegálne a komerčne ponúkané tábory kontrolovať a riešiť stav, ako je možné, že  veľké množstvo  detských táborov zverejnených na internete a sociálnych sieťach  nie je organizovaných  legálne  v zmysle platnej legislatívy.  

Neoprávnené organizácie, fyzické osoby alebo občianske združenia verejne a komerčne predávajúce  tábory štát zatiaľ nijako nekontroluje, preto sa táto nelegálna činnosť poriadne "rozbujnela". Kontrolným orgánom štátu na počudovanie nevadí , že nelegálni „ podnikatelia“   z  neoprávnených komerčných aktivít verejne ponúkaných cez sociálne siete neodvádzajú štátu dane. Na Slovensku je to aktuálne tak.

Cestovné kancelárie s licenciou na podnikanie ako jediné z organizátorov detských táborov odvádzajú v súlade so zákonmi štátu  dane z príjmu a povinne platia aj poistenie pre prípad insolventnosti organizátora. Prečo sú ale cestovné kancelárie diskriminované  a prečo štát nevyžaduje rovnaké povinnosti od všetkých subjektov, ktoré verejne na sociálnych sieťach komerčne predávajú svoje tábory  ?

 

  • Tábory ponúkate od roku 1991. Ako sa menilo organizovanie táborov? A ako sa zmenili deti?

Ako sa zmenilo organizovanie táborov  je vysvetlené vyššie. V roku 1991 dôsledne platili pravidlá, ktoré museli organizátori dodržať, preto organizátorov bolo málo a kvalita sa dodržiavala . Dnes je problém je v tom, že štátne orgány kontrolujú iba činnosť legálnych organizátorov s platnou licenciou. Podvodom podnikajúcich "organizátorov", verejne na internete a sociálnych sieťach neoprávnene  ponúkajúcich svoje tábory nikto nekontroluje, hoci  obchádzajú zákony a deformujú  trh.

Deti sa nezmenili, stále  vedia oceniť dobrú zábavu a prekvapká, priravené  táborovými vedúcimi.  Dobrý tábor znamená dobrá zostava zanietených  táborových vedúcich.

 

  • Ako zvládajú deti odlúčenie od rodičov v pobytových táboroch? Ako riešite prípady, keď sa deťom cnie za domovom? Ako často sa deti/tínedžeri chcú a idú domov?

Prevažná väčšina detí sa po pár hodinách zapojí do táborového života a tešia sa z kamarátov aj pripravených aktivít.  Občas sa však nájde  aj dieťa,  ktoré do  tábora nechcelo ísť , a také dieťa presne vie, ako „ spracovať svojho rodiča “  aby ho z tábora zobral. Každý deň bude telefonovať a vymýšľať si historky čo všetko sa mu nepáči  -  a aj keď rodič nakoniec zistí, že všetky „historky“ boli vymyslené, svojmu dieťaťu vyhovie. Nie  každé dieťa sa hodí do tábora, niekto sa radšej hrá doma  alebo trávi prázdniny u babky.  Vypracovaná metodika CK CEVARM  k práci v tábore pamätá aj na to ako sa stať dobrým „ náhradným rodičom“ . Deti  veľmi oceňujú rozhovory so svojim vedúcimi,preto táborových vedúcich vedieme k tomu, aby boli nielen náhradnými rodičmi, ale aj kamarátmi.      

 

  • Na aké situácie v tábore by mal rodič pripraviť dieťa/tínedžera?

Rodičom hovoríme, že je dôležité, aby si dieťa v tábore  našlo aspoň jedneho vedúceho, ktorému bude dôverovať - či to bude oddielový vedúci, hlavný vedúci tábora , zdravotník alebo inštruktor - mala by to byť akási „bútľavá vŕba“ ktorej sa zdôverí s každým svojim „problémom alebo problémikom“ a koho požiada o pomoc  ak ju bude potrebovať. Ak dieťa o svojom problémiku nikomu nič nepovie, nikto mu nebude môcť byť nápomocný.  V tábore sa stretnú rôzne povahy detí, stanú rôzne situácie  a nie všetci sú hneď kamošmi. Dôležité je aby deti situácie, ktoré samé nezvládnu riešli spolu so svojimi náhradnými rodičmi a kamarátmi  - táborovými vedúcimi.    

 

  • Čo všetko zisťujete od rodiča pred vstupom dieťaťa do pobytového tábora? Čo všetko by ste o dieťati mali vedieť?

Rodič pri nástupe odovzdá Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, vo Vyhlásení uvedie  lieky, ktoré dieťa príležitostne berie a všetky zvláštnosti o ktorých by mali zdravotník a  vedúci tábora ako náhradní rodičia vedieť( napr. alergia na mlieko, strach z pavúkov, v minulosti prekonal epileptický záchvat, ale aktuálne je zdravý...)   

 

  • Ako sa riešia potravinové alergie? Dokáže sa táborová kuchyňa prispôsobiť špecifickým potrebám?

V prihláške rodič uvedie, či má  záujem o niektorú z ponúkaných možností diét

 

  • Koľko by malo dieťa dostať na pobytový tábor vreckové?

Vreckové doporučujeme max 2-3 eur na deň, peniaze doporučujeme odovzdať  pri nástupe do úschovy vedúcemu , z „táborového trezoru“ si deti  denne vyzdvihnú časť vreckového. S malými deťmi nakupuje vedúci, o výdavkoch vedie evidenciu

 

  • Aké máte pravidlá pre používanie mobilov a elektronických zariadení (herné konzoly, tablety) u detí a tínedžerov? Ako často a kedy môžu telefonovať domov?  
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Na telefonovanie z tábora a do tábora je z dôvodu nenarúšania programu vyhradený čas odpočinku poobede od 13,30 - 14,30, v ostatnom čase sú vypnuté mobily detí uložené u vedúcich. Deti bez problémov pravidlo dodržiavajú, nájde sa samozrejme aj výnimka, o pravidlách telefonovania sú však rodičia informovaní už pri vypisovaní prihlášky do tábora. Ak vznikne s dieťaťom  v tábore zdravotný alebo iný  problém, vedúci tábora kontaktuje rodiča bezodkladne.

Odpovede boli vypracované na základe požiadavky denníka  SME