Papierovačky v 21. storočí

Prednedávnom  nás na FB CK CEVARM oslovil s dotazom dlhoročný klient  - vraj  načo cestovná kancelária žiada „doklad o zaplatení tábora“ keď  platba, ktorú previedol je už podľa neho  na účte cestovnej kancelárie. Odvoláva sa na to, že sme už v 21.storočí...
Práve o to však ide.  Aj v 21.storočí nefungujú mnohé veci tak ako by mali a cestovná kancelária opakovane rieši rébusy neidentifikovateľných platieb.
Na  účet nabiehajú za letné tábory aj platby bez uvedenia  identifikácie. Chýba kód objednaného letného tábora alebo meno účastníka, inokedy na účte nájdeme platbu pri ktorej je uvedený len odosielateľ - rodič, starý rodič, alebo krstný, ktorý tábor hradí, ale má úplne iné meno ako dieťa, takže v databáze detí, prihlásených do tábora ho nenájdeme.

Ponúka sa riešenie, neznámu platbu vrátiť odosielateľovi. Samozrejme, za mnohé roky praxe sme skúsili aj túto alternatívu. Dobrá snaha cestovnej kancelárie Cevarm  však nedopadla  najlepšie. Klient si myslel, že tábor uhradil a to, že mu na účet vrátila jeho neidentifikovateľná platba vôbec nezaregistroval. V poslednej chvíli cestovná kancelária Cevarm situáciu zachránila, ale v prípadoch že sa kapacita tábora medzitým beznádejne obsadí to už nie je možné.

Napriek tomu, že neznáme platby už berieme v Cevarm-e  ako úlohy šifrovacej hry,  nie vždy  sa nám podarí odosielateľa  identifikovať. Môže sa tak stať, že z dôvodu nezaradenia  platby  je objednávka  po 7 dňoch neevidovania úhrady zrušená.

Rýchle životné tempo občas spôsobuje každému z nás chvíle nepozornosti. Práve preto Cevarm v snahe identifikovať aj neznáme platby a eliminovať situácie prepadnutia rezervácie vyžaduje  scan  dokladu o úhrade tábora. Klienti však môžu  využiť aj jednoduchšiu  alternatívu.
Doklad o úhrade je možné nahradiť dôsledným vyplnením Prihlášky na zájazd s uvedením informácie o výške uhradenej sumy, dátume úhrady a spôsobe platby.

Váš mravec Cevarm