Na tábory môžete využiť rekreačné poukazy

Ako už určite viete, od 1.januára 2019 vstúpila do platnosti novela zákona o podpore cestovného ruchu a tzv. rekreačné poukazy.
Zamestnávatelia s viac ako 49 zamestnancami majú povinnosť poskytnúť zamestnancovi na jeho žiadosť rekreačný poukaz t.j.príspevok na rekreáciu alebo detský tábor. Zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca uhradí 55% nákladov na pobyt, do výšky 275 eur ročne t.j. zamestnancovi poskytne rekreačný poukaz v hodnote 500 eur, z ktorého 275 eur je príspevok zamestnávateľa a 275 eur príspevok zamestnanca.

Rekreačný poukaz je možné uplatniť na služby cestovného ruchu na území Slovenska spojené s ubytovaním zamestnanca najmenej na dve noci alebo na detské tábory pre deti zamestnancov.
Na uplatnenie príspevku na rekreáciu alebo detský tábor od zamestnávateľa sú dva spôsoby. Buď zamestnávateľ uhradí zamestnancom faktúru z cestovnej kancelárie  alebo zabezpečí elektronické karty, na ktoré nabije kredit a zamestnanci zaplatia pobyt touto kartou. Platba takouto kartou je nevýhodná v tom, že obmedzuje výber poskytovateľa služieb – zamestnanec si sám nemôže vybrať rekreáciu v ľubovoľnej cestovnej kancelárii alebo hoteli, pretože kartou môže platiť iba v tých zariadeniach, s ktorými má firma vydávajúca karty zmluvu.Mnohí poskytovatelia služieb nespolupracujú s firmami vydávajúcimi platobné karty z dôvodu predražovania ceny služieb.
Podľa vyjadrenia Ministerstva práce a Ministerstva dopravy spôsob využitia rekreačného poukazu t.j. ako budú firmy svojim zamestnancom preplácať príspevok na rekreácie alebo detské tábory (faktúry alebo elektronické karty) určí zamestnávateľ a zamestnanec musí rozhodnutie zamestnávateľa rešpektovať.

Od januára 2019 vstúpil do platnosti aj nový zákon o cestovnom ruchu, podľa ktorého zájazdy aj detské tábory môže organizovať výhradne iba cestovná kancelária s licenciou na poskytovanie služieb cestovného ruchu a uzatvoreným poistením pre prípad úpadku. V záujme bezpečnosti svojich detí si preverte, či organizátor tábora, ktorého ste si vybrali spĺňa zákonom stanovené požiadavky.
    
Váš mravec CEVARM