Na školení táborových vedúcich sme si vyskúšali zábavné hry

Školenie táborových vedúcich sa v tomto roku uskutočnilo v priestoroch cestovnej kancelárie CEVARM, v bratislavskom Mravčom klube. Metodiku s účastníkmi školenia prebrala naša skvelá Inga-Pippi.Inguška je nielen výborná školiteľka a dlhoročná spolupracovníčka CK CEVARM ale aj hlavná vedúca jedneho z najvychytenejších táborov teenagerov-Teenage campu.V lete ju spolu s tímom kreatívnych oddielákov nájdete v Teenage campe aj v tábore Chata nad plážou.

Po absolvovaní teórie účastníci školenia  predviedli svoju pripravenosť k riešeniu rôznych táborových situácií. Možné aj nemožné situácie zahrali v scénkach tak presvedčivo, že niet pochýb o tom,že v letných táboroch, ktoré o chvíľu prepuknú,budú vedieť, ako treba v danej situácii postupovať.Po dobrom obede prišla najobľúbenejšia a najzábavnejšia časť školenia. V klubovni aj vonku na ihrisku sme si vyskúšali osvedčené aj nové hry a animačné tance, pri ktorých je v letných táboroch vždy dobrá zábava. Metodiku aj inšpirácie máme teda za sebou, nastáva čas stretiek hlavných vedúcich s tímom svojich oddielákov. Treba prebrať programy, rozdeliť úlohy a pripraviť pre deti zážitky,na ktoré nezabudnú.Tešíme sa na leto a na deti v letných táboroch CEVARM!

Váš Mravec Cevarm