Mobil do tábora?

Mnohí rodičia si pred prázdninami kladú otázku: Treba dať deťom do tábora mobil ? Prv než sa rozhodneme dať či nedať je dôležité ujasniť si, prečo dieťa do tábora posielame a čo od pobytu v tábore očakávame. Teda čo očakáva rodič a čo dieťa. Ak očakávame že dieťa zapadne do kolektívu a naplno si tábor užije, zábava s mobilom musí ustúpiť zábave a hrám s kamarátmi.

Prvé miesto medzi dôvodmi „ prečo do tábora“ je jasné. Dovolenka rodičov nerovná sa počtu dní prázdnin a nie vždy sú k dispozícii starí rodičia. Denný alebo pobytový tábor môže byť dobrá vec, dôležité je však, aby sa dieťa do tábora na niečo alebo na niekoho tešilo. Na to, ako sa predvedie na karnevale, na nočnú hru, na futbal, kúpalisko, na obľúbeného táborového vedúceho, kamaráta z minulého tábora alebo nového, ktorého si nájde... Je super, ak rodič pomôže svojmu dieťaťu upriamiť pozornosť na aktivity a dôvody pre ktoré bude tábor skvelým zážitkom.

Mnohé deti sa na táborovú atmosféru tešia, iné nechcú ísť do jarného či letného tábora ani za svet. V detskom tábore, tak ako v celom živote je pohoda a všetko jednoduchšie vtedy, ak máme jasné pravidlá. Tábory Cevarm majú Režim dňa aj Táborový poriadok dlhoročne otestovaný. Prvý deň zoznamovačka, hľadanie spriaznenej duše, nového kamaráta, alebo starého z minulého tábora. Sú to jednoduché a zložité veci. Dobrú atmosféru naštartuje celotáborovka, spoločné súťaženie a tímové hry.

Ak očakávame a chceme, aby sa naše dieťa v tábore dobre cítilo, príchodom do tábora musí začať myslieť „táborovo“. Naplno myslieť na hry, aktivity a život v tábore ( nie na to, ako mu napr. chýba mama alebo mobil ) Ak vznikne nejaká škriepka alebo konflikt, pomoc a riešenie sa musí naučiť hľadať u svojho oddielového vedúceho, ktorý je preňho „náhradným rodičom“ ( určite nie napr. u mamy, ktorá je v práci a ďaleko).

K tomu, aby sa dieťa dostatočne aklimatizovalo a „udomácnilo „ v tábore, nemôže byť v priebehu dňa vyrušované telefonátmi od mamy, tatka, babky, dedka ... Nie raz sme riešili problém s deťmi, ktoré sa v tábore dobre cítili a bavili, ale iba do telefonátu maminy. Väčšina detí po otázke „ako sa máš „ je nám za tebou smutno ...má po nálade. Mnohí sa rozplačú, chcú ísť domov, táborová pohoda je preč. Tábory trvajú pár dní a rodičia by sa s deťmi mali vopred dohodnúť nakoľko sú telefonáty nevyhnutné.

Do táborov Cevarm sme už pred rokmi zaviedli výborné a fungujúce pravidlo - vyhradený čas na telefonovanie. Mimo času vyhradeného na telefonovanie majú deti svoje mobily uložené v „ táborovom trezore“. Účastníci tábora sa tak nerušene hrajú, zbierajú táborové zážitky a telefonovaniu (aj hrám v mobile ) sa venujú poobede, keď neprebieha iný program.

Takže aj s mobilmi platí „všetko s mierou“. Ak je to nevyhnutné a dieťa si prinesie svoj mobil, bude ho môcť využívať poobede v čase odpočinku. V každom tábore CK Cevarm je k dispozícii kontaktný telefón vedúceho, na ktorom sa ( v čase podľa Informácií o tábore) môžete o deťoch informovať. Ak vznikne výchovný alebo zdravotný problém, vedúci tábora bezodkladne rodiča alebo kontaktnú osobu uvedenú v Zdravotnom prehlásení telefonicky informuje. Naše osvedčené doporučenie preto znie „ do tábora mobil radšej nie“.