DOBRÁ SPRÁVA !!!

Pediatri si pred sezónou letných táborov konečne trochu vydýchnu:)

Od 1. 1. 2024 sa menia požiadavky na detské tábory, v zmysle ktorých už potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti do tábora  nebudú vydávať lekári.

Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 513/2023 Z. z., potvrdenia lekára plne nahradí písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa nie staršie ako jeden deň.

Ak ste si ešte nevybrali svoj termín denného tábora CEVARM  alebo termín pobytového tábora, kliknite na www.cevarm.sk/tabory. CK CEVARM Vám už 33. rok pripravuje tie najlepšie prázdninové zážitky.Tešíme sa na Vás

Váš  mravec Cevarm