Dobrá hra nielen do tábora

Dobrá hra nie je iba zábava a prostriedok na krátenie voľného času.
Má dôležitú výchovnú úlohu,pri každej si treba položiť otázku čo naučí alebo rozvíja a podľa toho ju pripravovať.
                                            
Či už pripravujeme hru na detskú párty alebo pre letné tábory ,výber vhodnej hry s ohľadom na vekovú kategóriu detí je veľmi dôležitý.
Je super,ak pri tom môžeme vychádzať zo svojich skúseností a praxe.

Ak veľa skúseností s organizáciou hier nemáme,inšpiráciu a popis zaujímavých hier nájdeme aj na internete.
V tábore však platí, že taká vlastná kartotéka osvedčených hier je nenahraditeľná.    

Pred zahájením hry nesmieme zabudnúť na motiváciu hráčov a pochopenie pravidiel.Dobrá motivácia dokáže neskutočne zvýšiť hernú aktivitu a zážitok z hry.
Ale aj správna motivácia nám bude nanič, ak hru nedokážeme správne viesť.                                                                                                       

Nezabudnuteľné zážitky sú totiž podmienené práve čarom vedúceho hry,jeho umením hru správne viesť a navodiť správnu atmosféru.
Ak má vedúci hry schopnosť hráčov zaujať, aj zábava pri klasickom Človeče sa stane skvelým zážitkom.
                                                                                                             
Ak sme si už na svoju párty alebo letné tábory vybrali hru,nemali by sme podceniť dôležité zásady:
-vybrať vhodné miesto,  čas trvania hry
-oboznámiť sa s pravidlami hry, naučiť sa ich správne reprodukovať
-preveriť si či pravidlá hráči pochopili
                                                                                                                     
Ak sa hier zúčastňujú deti rôznych vekových kategórií, pre rovnosť podmienok je dôležité vytvoriť vekovo zmiešané tímy.Ako na to ?
Každý má svoju metódu, najjednoduchšie je asi zoradiť deti do dvoch radov.
Do jedneho mladšie,do druhého staršie a v každom rade deti odpočítať: prvý, druhý, tretí...podľa toho,koľko tímov chceme vytvoriť.
Prví vystúpia z radov a vytvoria prvý tím, druhí vytvoria druhý tím... a hra môže začať.

Jarné a letné tábory Cevarm prinášajú deťom zážitky,dobrodružstvá,hry aj šifrovačky už 27 rokov.
Dlhoročná organizácia táborov Cevarm je úspešná aj vďaka tímu skvelých spolupracovníkov.

Mnohí táboroví vedúci,inštruktori aj zdravotníci CK Cevarm pripravili pre deti originálne hry podľa „vlastného receptu“.

Ostrieľaní, skúsení táboroví pracovníci CK Cevarm aj noví záujemcovia o prácu s deťmi každý rok absolvujú školenie,
otestujú staré i novšie hry a ujasnia si zásady ako zaujať a pripraviť deťom super prázdniny.

Každý nový fanúšik spoločenských,športových,tanečných hier,turnajov,olympiád či iných táborových aktivít,
ktorému nechýba zodpovednosť a skúsenosti s prácou s deťmi,je v mravčom tíme vítaný.

Stačí kliknúť na poď do tímu.

Váš mravec Cevarm