Ďakujeme, aj vďaka Vám zvládli organizáciu letných táborov  bez problémov

Milí priatelia, napriek čiernym scenárom a opatreniam, ktoré vznikli v dôsledku doteraz nepoznanej epidémie COVID-19  sme nesmierne vďační, že 29.ročník  letných táborov CEVARM sme mohli zorganizovať :)

Ďakujeme Vám preto za rešpektovanie a dodržiavanie vydaných organizačných pokynov, aj vďaka Vám zvládli organizáciu  bez problémov :)

Sezóna letných táborov CEVARM 2020 je za nami,ale neskutočné zážitky,príbehy a kamarátstva pretrvávajú.

Super atmosféru z Teenage campu CEVARM  Vám priblíži  táborové video - mrknite na: https://www.cevarm.sk/videa/teenage-camp-cevarm-2020

Váš mravec Cevarm