Čo vieme nové k organizáci detských letných táborov?

Čo vieme nové k organizáci detských letných táborov?

Podľa aktuálnej informácie Úrad verejného zdravotníctva v týchto dňoch dolaďuje  podmienky pre organizáciu detských letných táborov. Ako jedna z prvých organizátorov detských táborov sa CK CEVARM podobne  ako  každý rok aj   v tohtoročnom  29.ročníku riadi dôslednou metodikou. Metodika zabezpečujúca úspešný priebeh táborov CEVARM vychádza nielen z dlhoročnej praxe CK, ale aj zo skúseností a hravosti šikovných spolupracovníkov. Vzhľadom k 29 ročným skúsenostiam  pripravované opatrenia hygienikov pre letné tábory určite zvládneme :)    

Zatiaľ vieme, že

 • Prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti s potvrdením od lekára ktoré v tábore CEVARM účastníci predkladajú pri nástupe, bude doplnené o vyhlásenie, že  nastupujúci účastník neprišiel v priebehu posledných 14 dní do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19 a žiaden člen domácnosti nie je v karanténe.
 • Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti predkladané vedúcimi tábora bude tiež aktualizované a doplnené o vyhlásenie, že nastupujúci účastník neprišiel v priebehu posledných 14 dní do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19 a žiaden člen domácnosti nie je v karanténe.

 • Nástup do tábora bude podmienený meraním teploty. Aktuálne je hranica na vstup do tábora 37,2 stupňov. Účastníkovi, ktorému bude nameraná vyššia teplota sa po 5 minútach spraví opakované meranie, ak bude mať aj opakované meranie nad 37,2 stupňov, musí ísť domov.

 • Dieťa musí do tábora odovzdať osobne rodič (alebo poverená dospelá osoba) a počkať na výsledok merania teploty, pre prípad, že by dieťaťu bola nameraná vyššia teplota a muselo odísť domov

 • Dieťa aj vedúci musia mať pri nástupe  do tábora  rúško + vlastný uterák (pri pobytových táboroch je to samozrejmé, pri denných táboroch si doteraz deti nosili uterák len ak bolo v programe kúpalisko)

 • Nosenie rúška sa aktuálne vyžaduje len mimo areálu tábora, vo vnútorných ani vonkajších priestoroch rekreačného zariadenia sa pravdepodobne nebude vyžadovať.

 • Pravidlá osobnej hygieny ( umývanie rúk, dezinfekcia, nosenie rúšok – podľa usmernení Úradu verejného zdravotníctva ) a pravidlá pri kašlaní a kýchaní musia dodržiavať všetci účastníci.

 • Prevádzovatelia rekreačných zariadení zabezpečia dôsledné upratovanie a dezinfekciu  priestorov so zvláštnym zreteľom na hygienické zariadenia. Na toaletách bude k dispozícii tečúca voda a dezinfekcia s virucídnym účinkom alebo mydlo v dávkovači.

 • Osobám, ktoré nie sú ubytované v rekreačnom zariadení a nie sú pracovníkmi zariadenia nebude umožnený vstup do zariadenia.

 • Pri vstupe do rekreačného zariadenia a jedálne bude k dispozícii dezinfekčný prostriedok s virucídnym účinkom.

 • V prevádzkových aj ubytovacích priestoroch sa bude pravidelne vetrať.

 • Medzi jednotlivými turnusmi bude celý areál dezinfikovaný.

 • Program tábora bude zabezpečený tak, aby deti strávili čo najviac času vonku. 
 • Táborové aktivity budú organizované v zmysle pokynov Úradu verejného zdravotníctva, v požadovaných odstupoch medzi účastníkmi.

 • Stravovanie bude zabezpečené po skupinách, príbory budú deťom vydávať tety kuchárky.

 • Zdravotník tábora bude zvýšenou mierou monitorovať  zdravotný stav detí, pri podozrení na infekciu bude postupovať podľa inštrukcií Úradu verejného zdravotníctva. Rodičov v prípade zhoršenia zdravotného stavu informuje bezodkladne.

 • Deti ktoré využijú organizovanú dopravu do tábora budú cestovať s rúškami...

 

Tak toľko aktuálne info, hneď ako sa dozvieme niečo nové, budeme Vás informovať. Stále platí  dobrá správa, 29.ročník táborov CEVARM plných skvelých zážitkov bude !!!

Prihláste sa  na www.cevarm.sk alebo píšte na info@cevarm.sk, tešíme sa na Vás : )

Váš mravec Cevarm